Smart Kids 4 Smart City czyli mądre dzieci dla sprytnego miasta

04-11-2018

Projekt Smart Kids 4 Smart City (SK4SC) czyli mądre dzieci dla sprytnego miasta to cykl zorganizowanych warsztatów dla dzieci z Nadodrza i Ołbina (CRiADiM) z programowania robotów z LEGO Education (https://education.lego.com).

Szkolenia obejmą 3 wybrane Centra, dzieci w wieku od 6-12 lat w grupach do 12 osób. Celem warsztatów Smart Kids 4 Smart City jest poznanie programowania i funkcjonowania robotów za pomocą klocków LEGO i stworzenie projektu plastycznego w celu usprawnienie funkcjonowania miasta lub dzielnicy. Projekty z Centrów trafią do lokalnych miejsc użyteczności publicznej, w których mieszkańcy będą mogli wybrać najlepsze rozwiązanie. Po zakończeniu konkursu Centra otrzymają prezenty, aby mogły kontynuować naukę. Projekty rozwiązań przekażemy do Biura Rozwoju Miasta Wrocławia.

Warsztaty edukacyjne odbędą się w miejscu, w którym dzieci z czują się dobrze i mają zaufanie do wychowawców i opiekunów. Dodatkowym celem warsztatów jest stworzenie projektów usprawnienia miasta dla lokalnej społeczności w której żyją. Projekty z każdego centra zostaną rozwieszone w punktach aktywności lokalnej: u przedsiębiorców (kawiarnie/restauracje) oraz w centrach kultury (np.biblioteka/dom kultury) dla oceny i wyboru najlepszego projektu, co pozwoli w szeroki sposób zaangażować lokalną społeczność (mieszkańców Wrocławia).

Wszystkie koncepcje rozwiązań dla miasta chcemy przekazać do Biura Rozwoju Miasta Wrocławia, by sprawdzić możliwość realizacji stworzonych rozwiązań. W przypadku sukcesu projektu planujemy kontynuację w pozostałych Centrach na terenie miasta.

Nasz projekt skierowany jest do dzieci które często pozostawione są same sobie mają trudności z adaptacją środowiskową i społeczną, trudności w nauce.

Jest WYJĄTKOWY PROJEKT. Chcemy dać szansę na poznanie skomplikowanego świata programowania w prosty i przystępny sposób, czyli poprzez zabawę. Dając im możliwość zabawy i pracy na przedmiotach, które są poza zasięgiem materialnym ich rodzin, chcemy zaszczepić w nich pasję, wizję możliwości rozwoju, pokazać, że niedostępne rzeczy też stoją w ich zasięgu i mogą zrobić coś więcej. Chcemy wzmocnić ich wiarę w siebie, w to że swoimi działaniami mogą wpłynąć pozytywnie na miejsce i społeczność w której żyją. Chcemy aby odczuły że są wartościowe dla społeczeństwa, że mogą stworzyć coś co pomoże ich sąsiadom, mieszkańcom ich dzielnicy, a być może nawet wpłynie na funkcjonowanie całego miasta. Wierzymy, że dzieci są w stanie wymyślić rozwiązania na które do tej pory nikt nie wpadł, nie chce wpaść, nie ma ochoty albo czasu.

DZIECI: Wzmocni poczucie wartości siebie. Powstanie wiedza z zakresu trudnej specyfiki programowania, wiedzy o robotach i ich wpływie na społeczeństwo. Wzbudzi potrzeby poznawcze i ciekawość świata. Nauczy logicznego myślenia, manualnego działania, pracy indywidualnie i w zespołach. Wzmocni funkcje poznawcze i koncentracji. Zbuduje poczucie więzi z rówieśnikami i lokalnymi mieszkańcami. MIESZKAŃCY: Wzmocni świadomość wśród społeczeństwa lokalnego istnienie świetlic i ich roli w społeczeństwie.

Ośrodki to:

1) CAIRDIM Miś: Oleśnicka 4, 50-320

2) Stowarzyszenie Żółty Parasol: Prusa 37-39

4) Stowarzyszenie Pomocy ISKIERKA – plac Świętego Macieja 5A

Więcej informacji wkrótce…

Fundacja 4u4us &4us4u